Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Ikonografowie.pl – Kim jesteśmy? Tożsamość ikonografów polskich, na której sobie zadamy pytania: Kim są Ikonografowie w Polsce? Jaka jest ich tożsamość? Jakie tworzą środowiska? Jak współpracują? Jakiej jakości więzi tworzą? Na czym polega ich jedność? Jakimi marzeniami wspólnymi żyją? Zapraszamy wszystkich Ikonografów Polskich na Święto Jedności, integracyjne spotkanie, poważną dyskusję o naszej tożsamości i ewentualne wspólne marzenia. Zapraszamy teologów ikony i sympatyków. Do nikogo nie wysyłamy imiennych zaproszeń, ale zapraszamy tych, którzy z potrzeby serca identyfikują się ze środowiskami ikonograficznymi w Polsce różnych wyznań, i dla których ikona ma znaczenie. Tą Konferencją rozpoczynamy wspólną drogę (σύνοδος) Polskich Ikonografów.

Ks. prof. UO dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki
Mgr Barbara i mgr Krzysztof Cudo
O. mgr lic. Jacek Wróbel SJ


Konferencja służy spotkaniu i konsolidacji środowiska ikonograficznego Polski, wymianie doświadczeń i wzajemnym poznaniu się Ikonografów. Istotnym elementem twórczości ikonograficznej jest eklezjalność, czyli więź z Kościołem, oraz teologia, czyli więź z Prawdą objawioną w Jezusie Chrystusie.

Konferencja jest współorganizowana przez cztery instytucje:

  1. Katedrę Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego;
  2. Śląską Szkołę Ikonograficzną (Metropolia Katowicka);
  3. Szkołę Malowania Ikon im. św. Józefa w Wadowicach;
  4. Pracownię Działań Twórczych – Droga Ikony (Warszawa-Poznań);

które zapraszają Ikonografów całej Polski wszystkich wyznań do wejścia na wspólną Drogę 道 teologii, techniki i estetyki ikony, szanując jednocześnie różnorodność, inspiracje duchowe, wielość i odmienność.


Patronat Honorowy

Minister Edukacji i Nauki, Biskup Opolski, Towarzystwo Teologów Dogmatyków, Gość Niedzielny, Stacja 7, Diecezja Gliwicka, Comunione e Liberazione, Badaliya, Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, Wydawnictwo SEKO, Parafia Św. Józefa Robotnika w Bytomiu, Instytut Badań nad Teologią i Duchowością Dalekiego Wschodu, Stowarzyszeni Sinicum im. Michała Boyma SJ