Szanowni Państwo,

Niniejsza strona powstała jako wyraz potrzeby ikonografów polskich, zmierzającej w kierunku integracji, utworzenia wspólnej płaszczyzny komunikacji, dyskusji i refleksji. Wyrazem tego było spotkanie 314 ikonografów z całej Polski i zza granicy, reprezentujących różne ośrodki i wyznania chrześcijańskie na konferencji pt.: Ikonografowie.pl – Kim jesteśmy? Tożsamość ikonografów polskich, która odbyła się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego 22.10.2022. W patronat konferencji zaangażowało się wiele osób i instytucji. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przybyli i w jakikolwiek sposób zaangażowali się w organizację tej konferencji. Była to uczta duchowa oraz niezapomniany wydarzenie spotkania w gronie ikonografów. Kolejna, druga, konferencja odbędzie się w Wadowicach w dniach 8-10.10.2023. Ciężar organizacyjny będzie tym razem spoczywał głównie na Szkole Malowania Ikon im. Św. Józefa w Wadowicach, która w najbliższym czasie na niniejszej stronie (ikonografowie.pl) będzie podawała ogłoszenia odnośnie do konferencji i dalszych działań organizacyjnych. Zachęcamy wszystkich Ikonografów, wszystkie ośrodki malarstwa ikonowego w Polsce do udziału i kontaktu.

Ks. prof. UO dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki
Mgr Barbara i mgr Krzysztof Cudo
O. mgr lic. Jacek Wróbel SJ


Konferencja służy spotkaniu i konsolidacji środowiska ikonograficznego Polski, wymianie doświadczeń i wzajemnym poznaniu się Ikonografów. Istotnym elementem twórczości ikonograficznej jest eklezjalność, czyli więź z Kościołem, oraz teologia, czyli więź z Prawdą objawioną w Jezusie Chrystusie.

Konferencja w Opolu była współorganizowana przez cztery instytucje:

  1. Katedrę Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego;
  2. Śląską Szkołę Ikonograficzną (Metropolia Katowicka);
  3. Szkołę Malowania Ikon im. św. Józefa w Wadowicach;
  4. Pracownię Działań Twórczych – Droga Ikony (Warszawa-Poznań);

które zapraszały Ikonografów całej Polski wszystkich wyznań do wejścia na wspólną Drogę 道 teologii, techniki i estetyki ikony, szanując jednocześnie różnorodność, inspiracje duchowe, wielość i odmienność.


Patronat Honorowy Konferencji w Opolu 2022

Minister Edukacji i Nauki, Biskup Opolski, Towarzystwo Teologów Dogmatyków, Gość Niedzielny, Stacja 7, Diecezja Gliwicka, Comunione e Liberazione, Badaliya, Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, Wydawnictwo SEKO, Parafia Św. Józefa Robotnika w Bytomiu, Instytut Badań nad Teologią i Duchowością Dalekiego Wschodu, Stowarzyszeni Sinicum im. Michała Boyma SJ