O konferencji w Opolu

Malowanie/pisanie ikon na terenach Polski ma wielowiekowa tradycję. Jednak od 30. lat (po upadku komunizmu) rozpowszechnia się na niespotykana dotąd skalę nie tylko w środowiskach Kościołów wschodnich, ale także (a nawet – patrząc ilościowo – przede wszystkim) w środowiskach katolickich. Jest to czas, w którym dorasta całe pokolenie, które dojrzało do tego, aby zastanowić się nad swoją tożsamością. Istnieje wiele środowisk ikonograficznych we wszystkich miejscach Polski, przy jednoczesnym braku wspólnego forum dyskusji, refleksji teologicznej oraz instytucjonalnej opieki Kościoła. Stąd „ruch oddolny” Ikonografów Polskich, który pragnie pokazać Kościołowi w Polsce swoją obecność, bogactwo, różnorodność i piękno oraz zastanowić się nad swoją drogą powołania.

W następnych latach środowiska ikonograficzne Polski przejmą organizację kolejnych spotkań, jako miejsc integracji Ikonografów, do czego serdecznie zapraszamy zwłaszcza te ośrodki, które kładą nacisk na permanentną formację bez względu na wyznanie. Jedteśmy przekonani, że przy ikonie mogą się spotkać wszyscy: katolicy, prawosławni i ewangelicy.

Udział w tym wydarzeniu jest doskonałą okazją do wysłuchania wystąpienia Gościa Honorowego prof. dra hab. Karola Klauzy, jedynego w Polsce Kierownika Katedry Teologii Ikony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, autora wielu monografii i artykułów  poświęconych teologii ikony m.in. „Teologiczna hermeneutyka ikony” (KUL 2000) oraz „Teokalia. Piękno Boga. Prolegomena do estetyki teologicznej” (KUL 2008).

Na konferencji odbędzie się promocja książki Ikonografowie polscy, która jest m.in. zbiorem informacji, jakie przesyłali Ikonografowie o sobie z różnych środowisk, ośrodków, warsztatów, szkół, akademii. Pierwsza tego typu publikacja w Polsce, w której znajdziemy także próbę definicji ikonografa, zarysowanie współczesnych wyzwań oraz mozaikę nazw środowisk ikonograficznych używanych przez ikonografów.

Powyższa grupa dyskusyjna na Facebooku na razie stanowi podstawowe źródło masowej komunikacji dla wszystkich zainteresowanych wspólnym spotkaniem Ikonografów. Przekazujcie sobie nawzajem informacje!