Goście specjalni

Na Konferencji w Opolu Honorowym Gościem Specjalnym był Pan prof. dr hab. Karol Klauza – jedyny w Polsce emerytowany Kierownik Katedry Teologii Ikony Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autorytet w dziedzinie ikonografii i ikonologii, autor wielu monografii i artykułów  poświęconych teologii ikony m.in. „Teologiczna hermeneutyka ikony” (KUL 2000) oraz „Teokalia. Piękno Boga. Prolegomena do estetyki teologicznej” (KUL 2008).

Biogram naukowy
http://www.kul.lublin.pl/files/324/bibliografia/kla_k.pdf