Program

Program w wersji .pdf – pobierz

10:00   Przyjmowanie uczestników
11:00   Otwarcie Konferencji i powitanie uczestników, Ks. prof. UO dr hab. Mateusz Potoczny, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

TOŻSAMOŚĆ

Prowadzi: Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, Kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu

11:15   Uobecnienie w ikonie. Uwagi dla ikonopisów, Pan prof. dr hab. Karol Klauza, Katedra Teologii Ikony KUL

11:45   Mozaika ikonograficzna – charakterystyka środowisk ikonograficznych w Polsce, Ks. prof. UO dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu UO, Śląska Szkoła Ikonograficzna

12:15   Na jakie potrzeby odpowiada “ruch ikonograficzny” w Polsce?, O. mgr lic. Jacek Wróbel SJ, Pracownia Działań Twórczych – Droga Ikony

12:45   Dyskusja

13:30   Przerwa

PERSPEKTYWY

Prowadzi: Ks. prof. UO dr hab. Krystian Kałuża, Kierownik Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego

14:45   Wyobrażenie malarskie Chrystusa na przykładzie zmieniającej się ikony Pantokratora w historii sztuki sakralnej, Pan mgr Krzysztof Cudo, Szkoła Malowania Ikon im. św. Józefa w Wadowicach

15:15   Zapowiedzi, Pani mgr Barbara Cudo, Szkoła Malowania Ikon im. św. Józefa w Wadowicach

Kanon; Prawo i finanse; Prawa autorskie; Miejsca (Wadowice, Poznań, Warszawa)

15:30   Dyskusja

16:00   Podsumowanie i zakończenie Konferencji, Ks. prof. UO dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu UO, Śląska Szkoła Ikonograficzna