Program konferencji

Program Konferencji w Wadowicach 2023

PIĄTEK
Dzień wspólnoty Szkoły Malowania Ikon im. Św. Józefa w Wadowicach oraz Nieformalnego Stowarzyszenia Artystów i Twórców Sztuki Sakralnej im św. Józefa. Czas modlitwy i świętowania piętnastu lat działalności.
16.00-18.00 – rejestracja uczestników
(18.00 – kolacja)*
18.45 – Rozpoczęcie obchodów piętnastolecia działalności Szkoły Malowania Ikon im. Św. Józefa w Wadowicach
19.00 – Barbara i Krzysztof Cudo – Powitanie uczestników, przedstawienie prelegentów, idei i planu synodu.
20.00 – Msza św. dziękczynna za 15 lat działalności SMI. Przewodniczy o. Tomasz Gajewski OCD.
– Uroczysty akt zawierzenia Szkoły świętemu Józefowi.
– Adoracja ikony. Prowadzi ks. Ihor Kozankewycz, kapłan Kościoła grekokatolickiego, dyrektor Caritas Diecezji Samborsko-Drohobyckiej na Ukrainie.
22.00 – Spotkanie wspólnoty SMI.
SYNOD IKONOGRAFÓW POLSKICH W WADOWICACH
SOBOTA
(8.00 – Śniadanie)*
7.00 – 8.45 – Rejestracja uczestników.
– 8.45 – o. dr Piotr Zerzucha OCD, mgr Barbara Cudo – powitanie uczestników, wprowadzenie w tematykę synodu, omówienie programu.
– 9.00 – ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski – „Obrazy Boga w Biblii” cz. 1
– 10.00 – ks. prof. UO dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki – „Teologia sztuki. Katolicki kanon soborowy.”
– 11.00 – ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski – „Obrazy Boga w Biblii” cz. 2
– 12.00 – art. plastyk mgr Krzysztof Cudo – „Koncepcja funkcjonowania szkoły ikonograficznej na przykładzie programu Szkoły Malowania Ikon im. Św. Józefa w Wadowicach ”.
– 12.45 – Prezentacja środowisk, szkół i ośrodków (uczestniczących w synodzie) promujących rozwój polskiej ikonografii. Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt i przygotowanie krótkiej notki informacyjnej.
13.30 – Przerwa obiadowa
15.00 – dr Georg Kremer (twórca i właściciel firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją pigmentów ) – „Kolorystyka w malarstwie ikonowym”
16.00 – Prof. UR dr hab. Joanna Trąbska – „Barwny świat pigmentów mineralnych”.
17.00 – Czas pytań i odpowiedzi
(18.00 – kolacja) *
19.00 – mgr Salomija Tymo (Historyk sztuki, wykładowca na wydziale teologii Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, dyrektor Szkoły Ikonopisania „Radruż”. Kościół grekokatolicki) – „Obraz Jezusa ukształtowany w okresie ikonoklazmu”
20.00 – 21.15 – Uroczysta Eucharystia
Przewodniczy ks. prof. UO dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki
NIEDZIELA
7.00 – Msza św. w rycie bizantyjskim. Przewodniczy ks. Ihor Kozankewycz
(8.15 – 8.45 – Śniadanie)*
9.00 – prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki – „Ochrona wartości religijnych w mediach”.
10.00 – dr Aleksandra Golik-Prus – „Inkorporacja pogańskiego motywu amora w religijnej ikonografii.”
11.00 – lek. med. Tomasz Jodłowski – „Anatomia w malarstwie ikonowym”.
12.00 – mgr Małgorzata Zegartowska – „Twórcy a prowadzenie działalności gospodarczej, formy prawne i koszty”
12.30 – Prawo autorskie w działalności artystycznej ikonografów.
13.30 – Przerwa obiadowa
15.00 – FINISAŻ JUBILEUSZOWEJ WYSTAWY „OBLICZE IKONY”.
Dwór w Stryszowie Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu.
Wystawa obejmuje 570 prac osób związanych ze Szkołą Malowania Ikon im. Św. Józefa w Wadowicach
(Dojazd we własnym zakresie – ok. 15 km od Wadowic)
Prelegenci:
– mgr Justyna Żarnowska-Żmijowska (kierownik Dworu w Stryszowie)
– ks. prof. UO dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki prof. UO
– mgr Barbara Cudo, mgr Krzysztof Cudo – założyciele Szkoły Malowania Ikon im. Św. Józefa w Wadowicach

 

—————————————————————————————

Program konferencji w Opolu 2022

Program w wersji .pdf – pobierz

10:00   Przyjmowanie uczestników
11:00   Otwarcie Konferencji i powitanie uczestników, Ks. prof. UO dr hab. Mateusz Potoczny, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

 

TOŻSAMOŚĆ

Prowadzi: Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, Kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu

11:15   Uobecnienie w ikonie. Uwagi dla ikonopisów, Pan prof. dr hab. Karol Klauza, Katedra Teologii Ikony KUL

11:45   Mozaika ikonograficzna – charakterystyka środowisk ikonograficznych w Polsce, Ks. prof. UO dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu UO, Śląska Szkoła Ikonograficzna

12:15   Na jakie potrzeby odpowiada “ruch ikonograficzny” w Polsce?, O. mgr lic. Jacek Wróbel SJ, Pracownia Działań Twórczych – Droga Ikony

12:45   Dyskusja

13:30   Przerwa

 

PERSPEKTYWY

Prowadzi: Ks. prof. UO dr hab. Krystian Kałuża, Kierownik Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego

14:45   Wyobrażenie malarskie Chrystusa na przykładzie zmieniającej się ikony Pantokratora w historii sztuki sakralnej, Pan mgr Krzysztof Cudo, Szkoła Malowania Ikon im. św. Józefa w Wadowicach

15:15   Zapowiedzi, Pani mgr Barbara Cudo, Szkoła Malowania Ikon im. św. Józefa w Wadowicach

Kanon; Prawo i finanse; Prawa autorskie; Miejsca (Wadowice, Poznań, Warszawa)

15:30   Dyskusja

16:00   Podsumowanie i zakończenie Konferencji, Ks. prof. UO dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu UO, Śląska Szkoła Ikonograficzna

 

Druga Konferencja Ikonografów Polskich

W dniach 8-10 września 2023 (piątek-niedziela) w Wadowicach odbędzie się druga Konferencja Ikonografów Polskich IKONOGRAFOWIE.PL (Synod Ikonografów Polskich). Zachęcam do uczestnictwa. Zapisy i informacje telefonicznie u Barbary Cudo 669 405 188. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.